دوشنبه 3 / 2 / 03

فدراسیون جهانی کانگ فوتوآ-21

بسم الله الرحمن الرحیم

به سیستم  دوره های آموزشی کانگ فوتوآ 21 خوش آمدید.

این سیستم ویژه شرکت داوطلبانه اعضا انجمن کانگ فو توآ21 و سایر علاقه مندان در دوره های آموزشی مختلف م یباشد که با همکاری مرکز رشد خوشه فناوری های دانشگاه علمی کاربردی شهربابک برگزار می گردد.

دوره ها شامل دوره های آموزشی آنلاین مربیگری کانگ فو توآ21 در سه سطح می باشد.

توجه توجه :  دوره آموزشی کمپ(کارآفرینی، مهارتهای زندگی، مربیگری ورزشی،پژوهش) در حال اجرا می باشد، جهت اطلاع از زمان برگزاری این دوره با مسئول آموزش و دانشجویی انجمن کانگ فو توآ21  در  شهرستان خود مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایید..