اخبار فدراسیون

آرشیو اخبار فدراسیون
۲۶ شهریور ۱۳۹۷

پنجاه و هفتیمن کنگره کانگ فو توآ۲۱ برگزار گردید

به گزارش معاونت فرهنگی انجمن کانگ فو توآ۲۱، پنجاه و هفتمین کنگره علمی، فرهنگی ورزشی کانگ فو توآ۲۱ در روزهای ۱۴و ۱۵شهریور ماه در ارومیه و میاندوآب برگزار گردید. این کنگره که با حضور قریب به ۱۵۰۰ نفر از سراسر ایران که مثل همیشه با …