اخبار فدراسیون

آرشیو اخبار فدراسیون
۷ بهمن ۱۳۹۷

مجمع عمومی انجمن کانگ فو توآ۲۱ برگزار شد

مجمع عمومی انجمن کانگ فو توآ ۲۱ برگزار شد. به گزارش معاونت فرهنگی و روابط عمومی انجمن کانگ فو توآ۲۱، جمعه ۶ بهمن ۹۷ با حضور کلیه اعضا رسمی انجمن، مجمع عمومی سالانه و انتخاب بازرس این انجمن برگزار گردید که پس از رای گیری …