اخبار فدراسیون

آرشیو اخبار فدراسیون
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری اولین جلسه اندیشکده در سال ۹۷

۳۱ فروردین ۹۷ اولین جلسه اندیشکده هیات یازده نفره جهانی کانگ فو توآ ۲۱ در سال ۹۷ برگزار گردید. این جلسه با حضور اعضاء هیات یازده نفره اندیشکده، مسولین مناطق و معاونت های ستاد راهبردی در دفتر مرکزی انجمن در شهرستان تهران برگزار گردید. در این جلسه …