برگزاری اولین جلسه اندیشکده در سال ۹۷

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
خلاصه مطلب:

۳۱ فروردین ۹۷ اولین جلسه اندیشکده هیات یازده نفره جهانی کانگ فو توآ ۲۱ در سال ۹۷ برگزار گردید. این جلسه با حضور اعضاء هیات یازده نفره اندیشکده، مسولین مناطق و معاونت های ستاد راهبردی در دفتر مرکزی انجمن در شهرستان تهران برگزار گردید. در این جلسه …

۳۱ فروردین ۹۷ اولین جلسه اندیشکده هیات یازده نفره جهانی کانگ فو توآ ۲۱ در سال ۹۷ برگزار گردید.

این جلسه با حضور اعضاء هیات یازده نفره اندیشکده، مسولین مناطق و معاونت های ستاد راهبردی در دفتر مرکزی انجمن در شهرستان تهران برگزار گردید.

در این جلسه ضمن قرائت گزارش عملکرد سال ۹۶ توسط مسئولین مناطق، برنامه های زمانبندی هر منطقه به تصویب اندیشکده رسید.

همچنین مقرر شد اقدامات لازم به منظور برگزاری کنگره کشوری در تابستان ۹۷ در شهرستان ارومیه انجام پذیرد.

نظر دهید