تماس با ما

آدرس مرجع سایت: کرمان، شهربابک، بزرگراه خلیج فارس، خیابان قایم میدان قایم خیابان دانشگاه
کد پستی ۷۷۵۱۶۳۸۱۱۹ – تلفکس: ۳۴۱۳۳۰۲۰-۰۳۴ و ۳۴۱۳۲۹۲۰-۰۳۴

دفتر تهران: یافت آباد، انتهای بلوار معلم، نبش سه راه جواد زندیه، ساختمان بنفشه، طبقه۱، واحد۲
مسول دفتر انجمن آقای سلامی ۰۹۱۴۱۴۱۶۵۴۲ – ۰۲۱۶۶۲۱۸۳۳۵
پست الکترونیک: info @ kungfutoa21.org