مجمع عمومی انجمن کانگ فو توآ۲۱ برگزار شد

۷ بهمن ۱۳۹۷
خلاصه مطلب:

مجمع عمومی انجمن کانگ فو توآ ۲۱ برگزار شد. به گزارش معاونت فرهنگی و روابط عمومی انجمن کانگ فو توآ۲۱، جمعه ۶ بهمن ۹۷ با حضور کلیه اعضا رسمی انجمن، مجمع عمومی سالانه و انتخاب بازرس این انجمن برگزار گردید که پس از رای گیری …

مجمع عمومی انجمن کانگ فو توآ ۲۱ برگزار شد.

به گزارش معاونت فرهنگی و روابط عمومی انجمن کانگ فو توآ۲۱، جمعه ۶ بهمن ۹۷ با حضور کلیه اعضا رسمی انجمن، مجمع عمومی سالانه و انتخاب بازرس این انجمن برگزار گردید که پس از رای گیری آقای علی منصور خانشان به عنوان بازرس انجمن انتخاب گردیدند.در این مجمع همچنین طرح آکادمیکی فنی، علمی و آموزشی به منظور آموزش مربیان کانگ فو توآ۲۱ با همکاری دانشگاه علمی کاربردی و فدراسیون جهانی کانگ فو توآ ۲۱ فنلاند به تایید مجمع عمومی انجمن رسید.گفتنی است پیش از  مجمع عمومی، جلسه اندیشکده سبک نیز برگزار گردید که جذب دانشجو در دوره کاردانی مربیگری  کانگ فو توآ ۲۱ در دانشگاه علمی کاربردی شهربابک از مهمترین محورهای گفتگو در این جلسه بود.

همچنین در انتهای این مجمع احکام مسئولیت معاونت های ستاد راهبردی سبک و مسئولین مناطق و شهرستان ها از سوی جهانبان قهمران زاده و اعضاء اندیشکده به مسئولین مربوطه تقدیم گردید.

نظر دهید